Tăng Thanh Hà: Triệu người tung hô chẳng đủ, một người tay gối... đã vừa lòng - Ảnh 9.

Dạng trình bày ảnh trong bài viết – người và câu nói DH0323

Tăng Thanh Hà: Triệu người tung hô chẳng đủ, một người tay gối... đã vừa lòng - Ảnh 9.

Huyền Chip 3 năm sau ồn ào: Giờ đi đâu người ta cũng gọi mình là chị, làm gì sai cũng không thể phủi tay - Ảnh 6.

Nếu phim Việt chỉ có hài nhảm và hành động tỏ ra nguy hiểm, thì xin phép ủng hộ phim nước ngoài! - Ảnh 3.Nếu phim Việt chỉ có hài nhảm và hành động tỏ ra nguy hiểm, thì xin phép ủng hộ phim nước ngoài! - Ảnh 5.

Nếu phim Việt chỉ có hài nhảm và hành động tỏ ra nguy hiểm, thì xin phép ủng hộ phim nước ngoài! - Ảnh 8.

Sơn Tùng sau cuộc chia tay Quang Huy: Tương lai của Tùng phải do Tùng định đoạt, không giao cho ai được! - Ảnh 15.

 

1