Công việc làm Brandguide cho logo và Mockup cho bao bì

Công việc làm Brandguide cho logo và Mockup cho bao bì

Mẫu Brandguide giống như này

Còn bao bì yêu cầu tối thiểu 3 mockup cho 1 sản phẩm

Link logo và bao bì gốc sẽ copy trực tiếp cho.

 

31